CSS Tips

Subscribe

Rysunki i znacznik IMG

By: admin

Aby umieścić rysunek na swojej stronie wystarczy posłużyć się znacznikiem <img>. Tego znacznika nie zamykamy. Jego podstawowe argumenty to:
=3   src – ścieżka do wyświetlanego rysunku => width – szerokość rysunku =>  height – wysokość rysunku =>  al ign – wyrównanie =>  border – obramowanie rysunku =>   alt- tekst alternatywny Oto przykładowe wykorzystanie znacznika:
<img   src=”rysunek.jpg”   width=”2 00″   height=”2 00″>
Sprawi ono, że w tym miejscu pojawi się obrazek rysunek. jpg i będzie miał on szerokość i wysokość równią 200.

Aby wskazać jakiś plik na dysku należy podać do niego pełną ścieżkę, np.:
c:\autoexec.bat
c:\windows\command.com
c:Windows\system\notepad.exe
Są to tzw. ścieżki bezwzględne. Oznacza to, że nie ważne jest, z jakiego katalogu odwołujemy się do tych plików – podając takie ścieżki odwołanie zawsze będzie prawidłowe. Ścieżki można jednak podawać również w sposób względny, tzn. względem aktualnego katalogu. Przykładowo – względem katalogu c : \windows odwołania do plików jak powyżej wyglądałyby następująco:
..\autoexec.bat

command.com

systerrAnotepad.exe
Do pliku, który znajduje się w tym samym katalogu odwołujemy się podając samą nazwę (command.com), do pliku w podkatalogu określamy ścieżkę (względem katalogu aktualnego). Do pliku leżącego niżej w hierarchii katalogów odwołujemy się korzystając z ,,..” jako katalogu nadrzędnego.

Odnośniki do własnych dokumentów

By: admin

W tym miejscu nauczymy się robić odsyłacze do własnych dokumentów, a więc do kolejnych podstron naszego serwisu.
Aby utworzyć odsyłacz do podstrony naszego serwisu, wystarczy podać nazwę danego dokumentu (lub nazwę poprzedzoną ścieżką względną) w atrybucie href. Oto przykład:
<html> <head>
<meta http-equiv=”Content-type”
content=”text/html; charset=ISO-8859-2″>
<title>Strona domowa</title> </head> <body>
<hl>Strona domowa Karola</hl>
<p>Witam na mojej stronie domowej. Znajdziesz tutaj różne informacje na mój temat, zdjęcia moich przyjaciół, różne moje wiersze i opowiadania. Oto główne działy:</p> <ul> <li><a href = “oinnie .htm”>0 mnie</a> –
tutaj znajdzie mój życiorys <lixa href = “przyjaciele .htm”>Przyjaciele</a> –
zdjęcia moich przyjaciół <lixa href =”prace .htm”>Prace</a> -różne moje wiersze i opowiadania </ul>
</body> </html>

Spróbuj kliknąć na odnośnik 0 mnie. Pokaże się komunikat, że dana strona nie istnieje. Przyjrzyjmy się bliżej temu hiperłączu:
<a href=”omnie.htm”>0 mnie</a> – tutaj znajdzie mój życiorys

Jak widzimy, ma on tę samą budowę jak odnośniki do zewnętrznych stron. Tylko zamiast adresu poprzedzonego protokołem http: / / występuje nazwa pliku HTML. Kiedy użytkownik kliknie na odnośniku O mnie, przeglądarka spróbuje wyświetlić plik omnie. htm. Jednak z uwagi na to, że go nie przygotowaliśmy, występuje błąd. Spróbujmy więc utworzyć tę stronę.